کابل های برق یک دارایی حیاتی و در عین حال آسیب پذیر مزارع بادی فراساحلی هستند. فاصله کابل بین آرایه ای و صادراتی در حال طولانی تر شدن است و بارهای توان فزاینده ای را حمل می کند، که به داده های جغرافیایی گسترده برای ارزیابی خطرات عملیاتی و محدودیت های مسیریابی برای کابل ها نیاز دارد.

تعمیر خرابی کابل (offshore) بسیار پرهزینه است، بنابراین توسعه دهندگان تلاش می کنند تا خطرات نصب را کاهش دهند و از عملکرد طولانی مدت کابل و قابلیت ان اطمینان حاصل کنند. اجرای این امر مستلزم درک خوبی از شرایط آب اقیانوس، چینه شناسی، خواص حرارتی خاک و طراحی ژئوتکنیکی در طول مسیر کابل است. اما جمع آوری داده ها فقط شروع است…

انعطاف پذیری فضایی را در طراحی مسیر کابلی خود ایجاد کنید
مسیریابی کابل (offshore)یک فرآیند تکراری است. توسعه‌دهندگان زیرساخت شبکه اغلب در طول فرآیند طراحی کابل، با دریافت بینش‌های جدید در مورد محدودیت‌های مسیریابی یا آشکار شدن فرصت‌های طرح‌بندی جدید، تصمیم‌های تغییر مسیر را می‌گیرند.
بررسی‌های ژئوفیزیکی از نظر مکانی بسیار گسترده‌تر از بررسی‌های ژئوتکنیکی خاص مکان هستند، که معمولاً در طول یک مسیر برنامه‌ریزی‌شده اجرا می‌شوند. اگر مسیر بررسی شده غیرقابل اجرا باشد و مسیر اصلاح شده کابل را از طریق مناطق مختلف بستر دریا ارسال کند، استفاده از داده های بررسی موجود برای تصمیم گیری های مهندسی ارزشمند است. برای مثال، روش‌های ما داده‌های واقعی زمینی موجود را در برابر داده‌های ژئوفیزیکی موجود در یک منطقه فضایی بزرگ‌تر کالیبره می‌کنند تا محدودیت‌ها و خطرات احتمالی یک مسیر جدید را شناسایی کنند.
استفاده از داده های جغرافیایی و تخصص مشاوره
با انتخاب یک ارائه‌دهنده چند رشته‌ای، توسعه‌دهندگان می‌توانند به طیف وسیعی از تخصص‌های مرتبط به هم «زیر یک سقف» دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال، کارشناسان  دانش تاریخی جهانی خود را با داده‌های اکتسابی و یکپارچه فرا اقیانوسی، محیطی، ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی در یک مدل زمینی مبتنی بر ابر ترکیب می‌کنند که می‌تواند در مراحل طراحی، نصب و عملیاتی مزرعه بادی فراساحلی(offshore) مورد استفاده قرار گیرد. درک مفاهیم داده‌ها به یک تیم چند رشته‌ای اجازه می‌دهد تا ارزشی را به خصوصیات سایت اضافه کند:

  • نشانه گذاری محدودیت ها یا خطرات در اوایل
  • شناسایی فرصت ها برای بهینه سازی مسیر کابل، صرفه جویی در زمان و هزینه
  • نوآوری  ابزارهای بهینه‌سازی مسیریابی کابل و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی را توسعه داده‌ایم که به سرعت مجموعه داده‌های گسترده را تجزیه و تحلیل می‌کنند.
  • با استفاده از فناوری پیشگام -  می‌توانیم هدایت حرارتی را با استفاده از حسگرهای افزوده‌شده در ابزارهای معمولی تست نفوذ مخروط (CPT) اندازه‌گیری کنیم.
  • ارزیابی تحرک بستر دریا و توسعه مدل‌هایی برای تعیین تأثیر بر دفن و آبشستگی کابل و خطر کار اصلاحی مورد نیاز در طول عمر دارایی

در نتیجه…
ارائه راهکارهایی که از نیاز به مداخلات اصلاحی در حین ساخت و ساز و عملیات بعدی جلوگیری کند بیشتر ازمبلغی که یک توسعه‌دهنده می‌تواند با بهینه‌سازی مسیر کابل(offshore)  , طراحی صرفه‌جویی کند، بیشتر از هزینه دریافت اطلاعات جغرافیایی آگاهانه و مشاوره تخصصی در شروع یک پروژه است. با سیتی برق تماس بگیرید!