محدوده پروفیباس با کابل‌های کنترلی تولید شده با طول 4 تا 20 متر متفاوت است، زیرا می‌توانند حداکثر 32 دستگاه را در هر بخش پشتیبانی کنند و بنابراین در مجموع تا 126 دستگاه را بسته به جریان سیستم پشتیبانی می‌کنند.


کابل PROFIBUS DP
کابل‌های Profibus DP نشان‌دهنده نسخه عملکرد بهینه‌شده محدوده کلی‌تر کابل profibus است. این کابل ها به طور خاص طراحی شده اند تا ارتباطات حساس زمانی بین سیستم های اتوماسیون فرآیند و تجهیزات جانبی توزیع شده را ارائه دهند. آنها به طور گسترده در فرآیندهای کارخانه و در ارتباطات میدانی در شبکه های سلولی استفاده می شوند.

این کابل ها مطابق با استاندارد اروپایی فیلدباس EN 50170 تولید می شوند و نرخ انتقال حداکثر 12 مگابیت بر ثانیه را ارائه می دهند.

کابل PROFIBUS PA
Profibus PA  برای اتصال سیستم های کنترل به ابزارهای میدانی در برنامه های اتوماسیون فرآیند طراحی شده است. این کابل ها بر اساس Profibus DP هستند و از یک کوپلر قطعه استفاده می کنند تا امکان ارتباط شفاف بین اتوماسیون عمومی و شبکه های اتوماسیون فرآیند را فراهم کنند.انتخاب کابل PROFIBUS
این محدوده بخشی از مجموعه جامع کابل های BUS ما است که به طور خاص برای سیستم های فیلدباس طراحی شده اند. برای پشتیبانی فنی با انتخاب کابل و لوازم جانبی ایده آل، لطفا با تیم فنی ما تماس بگیرید.